Philippians 4:19
And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.
-Nasa punto tayo ng buhay ngayon na halos lahat ng nakikita at nararanasan natin ay hirap,madalas tayong magtanong kung ‘bakit?’ at minsan nagkakaroon tayo ng agam agam sa ating mga puso at isipan sa kung anong gagawin natin para makaraos sa araw-araw.
Ngunit kagaya ng pangako ng Diyos sa Kanyang mga salita na Siya ang magkakaloob saatin sa lahat ng ating mga pangangailangan, kailangan nating manalig sa pangakong ito at makakatiyak tayo na kapag tayo ay may pananampalataya walang imposible sa ating Diyos kayang kaya niya tayong pagpalain ng higit pa sa kaya nating isipin magkaroon lamang tayo ng Pananampalataya sa ating PANGINOONG HESUS at tayo’y pagpapalain ng Diyos Ama.
Kung meron tayong JESUS sa ating buhay wala tayong dapat ipangamba sa ating pang araw araw na pangangailangan dahil si JESUS ang ating pastol
👉 J-Jesus is the
👉E-Eternal
👉S-Source of
👉U-Unlimited
👉S-Supply

 

 

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!