Mga Awit 37:4
Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.
Ang tunay na kaligayahan, ay matatagpuan sa ating Panginoon at kung tayo’y matutong makuntento sa piling Niya hinding hindi natin mararamdaman ang pagmukulang sa ating mga puso sapagkat Sya ang Diyos na magbibigay ng lahat ng kasagutan sa ating mga pangarap.
Manalig lamang tayo at magtiwala at wag manghinawa sa pag gawa ng mabuti upang makamtan natin ang masaganang pagpapala ng  Diyos at masasabi nating Siya ay sapat na at higit pa 😇

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!