John 15:7
 
“If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you.”
 
I. Abide in His presence
-Kung tayo’y mananatili sa piling ng Diyos magkakaroon tayo ng kasapatan sa buhay hindi man natin makamtan sa mundong ito yung pinaka masarap at pinakamainam na klase ng buhay, kung tayo ay manantili Sakanya may naghihintay na kasaganaan at walang hanggang buhay sa atin sa itaas kapiling Siya ☝️
 
 
II. Abide in His Promise
-ang salita ng Diyos ay isang pangako na puno ng pag asa kung tayo ay may pananampalataya at paniniwala na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay bagay na ating hinihiling Sakanya napakaraming beses na tayo ay muntikan ng sumuko dahil sa mag pagsubok, ngunit tayo’y nananatiling matatag dahil ang ay tapat sa kanyang mga pangako😇
He will never leave us,nor forsake us.
 
 
III. Abide in His purpose
-ang purpose ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak ay isang buhay na punong puno ng pagpapala kagaya ng kanyang sinabi na “you shall ask what ever you want and it will be done for you.
 
-kayang kaya ni JESUS na ikaw ay pagpalain,ng higit pa sa iyong hinihiling. 😊
-If JESUS is the only one you have, then you have everything you need.
Godbless everyone ❤
 

 

 

 

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!