*Creation- Gen. 1:1-3
1.Light
2.Sky
3.Dryland,seas,plants & trees
4.Sun, moom, stars
5.Creatures that live in the sea, creature that fly
6.Animals, HUMAN-Gen.2:7, Gen.1:26
👉The Life of Man’s purpose
I.. To have dominionover all the earth.
-Nilalang ang tao upang mamuno at mangalaga sa mga nilikha ng Diyos at hindi para manira sa mga ito, wag mong hayaan na ikaw ang pamunuan  ng ano mang kahayopan sa mundong ito.
II.. To Bless and to be Blessed -Gen.1:28
-Nilikha ng Diyos ang sangkataohan upang mapagpala at magpala sa bawat isa, hindi upang magkaroon ng hidwaan,away at ano pa mang kaguluhan.
Always choose to be a blessing to others
III.. To have life 👉 Eternal Life
-John 10:10b
Plano ng Diyos simula’t sapul na tayo ay magkaroon ng magandang buhay, at walang hanggang buhay.
-Matatagpuan ang tunay na kaligayahan,kasiyahan at kaligtasan sa piling ng Diyos, havang ikaw ay humihinga pa may pag asa pa. Ibalik ang iyong loob sa Diyos at magbago upang makamtan ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. 😇

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!