2 Corinto 3:16-18
Saating mga Kristyano sa panahon natin ngayon nakakaranas tayo ng ibat ibang pag subok at kung minsan ay yun nag papahina saatin, kaya ang mga ibang Kristyano ay nanglalamig sila sa Pag-ibig ng Diyos
Kaya nga ang title natin ay “Don’t be discourage” sa Tagalog ay huwag mapang hinaan ng loob.
Mga ating iniisip o mga ating nararanasan ngayon ay talaga namang dumadating sa ating panahon o sa ating kalagayan na parang napang hihinaan tayo ng loob dahil sa pandemic na ito na halos lahat ay naapektohan dahil sa kawalan ng Financial at kung minsan nakakaramdam tayo ng Hina ng loob ngunit nabasa po natin ang verse na aking nabanggit na nag papaalala saatin, na huwag tayong madiscourage sabi ni Apostle Pablo.
kaya ano ba ang gagawin natin para hindi tayo manghina o manlupaypay na ayon jan sa verse’s na ating nabasa
mayroon akong tatlong verse na nabanggit at  meron din akong tatlong punto na isinulat
ano ba ang ating gagawin para hindi tayo mapanghinaan?
V16: Sinasabi rito na “Patuloy natin palakasin ang ating Espiritu” kumbaga sa every day na tayo ay nasa tahanan,nasa gcq or lockdown nawa ay hindi sa tayo nang hihina bagamat sabi ni Apostle Pablo sa Verse na, ng hihina yung katawan nilang pang lupa pero yung katawan nilang Espiritual o pananampalataya sa Diyos ay lumalakas araw-araw
kaya Pray and Declaire always na palakasin lalo ng Diyos ang ating Relasyon sakanya.
V17: Sinasabi rito na “kaylangan nating paniwalaan”
Ano ba ang kaylangan nating paniwalaan?
naang kapighatian ay nag dudulot ng kagalakang walang hanggan at walang katulad.
yung panandalian na kapighatian, yung walang hanggang Crisis o Pandemic na naranasan nila sa sa kanilang panahon ay nag dudulot din ito ng walang hanggang kagalakan at walang hanggang katulad
napaka gandang isipin na hindi ang pandemic naman na ito hindi naman talaga Forever ito dahil mawawala din yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos na buhay!
na kahit pinapahirapan tayo ng pandemic na ito sa physical man na katawan pero Espiritual naman nawa patuloy na lumalakas tayo sabi ng unang verse na nabanggit.
V18: Sinasabi rito na “Ang ating patingin ay ituon sa mga bagay na hindi nakikita”
Ang ibig sabihin nito na, ituon natin ang ating paningin duon sa hindi natin nakikita means yung ating Pinapaniwalaan yung ating FAITH yung ating Pananampalataya na mayruong buhay na DIYOS na yung ating pinapaniwalaan na hindi tayo pinapabayaan ng ating Diyos na patuloy na nag Hahari ang ating Diyos, Diyos na mapagmahal kaya nya tayong ingatan, kaya nya tayong tulungan anytime..
Kaya ituon natin sa Diyos sa Banal na Espiritu Santo hindi nating nakikita pero He is Alive! sabi nga ni Hesus na “Aakyat ako pero may babalik na kapalit ko” kaya pakinggan natin kung ano ang deriksyon nya sa ating Buhay at tayo ay kanyang papalakasin!
Hindi man natin sya nakikita pero totoo ang Diyos at hindi kaylanman Hindi nya tayo pinabayaan at hinding hindi nya tayo papabayaan 🤍

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!