Bakit importante yung ROLE para hindi tayo magsisi? Sa maraming tao, kaya sila nagsisisi, nabubuhay sila sa pagkatao na hindi sila. Kumbaga, pilit nilang pinamumuhay ang isang bagay na hindi naman ‘yun ang kanilang dapat gampanan sa buhay. “If you want na hindi ka nagsisi sa buhay, never take a role that is not yours. Kumbaga, sasakit lang ang ulo mo. Kase itong pinabibigay na papel sa atin ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ang ating kapasidad. Kayat tingnan Ninyo itong sabi sa Bible,
MATTHEW 25:14-15 14 Ito ay katulad din sa isang lalaking papaalis ng bansa. Tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang mga ari-arian.
15 Ibinigay niya sa isang alipin ang limang talento, sa isa pang alipin ay dalawang talento at sa isa pang alipin ay isang talento. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kaniyang kakayanan. Siya ay umalis agad ng bansa.
Ayon sa kanilang KAKAYANAN
Sa madaling salita, “Kaya ito ang aking ine-entrust sa’yo, dahil ‘yan ay ayon sa kakayanan na meron ka.” Ngayon pag kinuha mo yung papel na hind para sa iyo, yung kakayanan na hindi angkop. Baka yong akala mong pagpapala, or posisyon na akala mo maganda, dahil hindi ayon sa iyong ABILIDAD, makakasira ka pa at sisirain mo ang iyong sarili. Kaya maraming tao ay nagsisisi sa buhay kasi nabubuhay sila sa isang papel(role) na hindi naman nila lugar. Now ito ang sinasabi ng Diyos: “HINDI KA DIYOS.” Kaya tayo nag-aalala, ang dami nating worries sa buhay, kase we are trying to control. WALA tayong control, DIYOS lang ang may control. So kumukuha ka ng papel na hindi iyo. Kaya stress na stress ka at sising sisi ka sa bandang huli. Huwag ka ng mag-alala, wala ka namang magagawa, di ba? At kung meron ka naming magagawa, bakit ka pa mag-aalala? May magagawa ka naman. So kung alam mo na ‘yan ay role ng Diyos, huwag mo ng pasukin. Kaya nga napakaimportanteng paalaala: Tayo ay HINDI Diyos, Tayo ay TAGAPAMAHALA lamang ❤️

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!