John 16:33
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
 
JESUS never fails to give us:
 
1.Peace- Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay sa kabila ng mga negatibo at masasakit na pangyayari sa buhay.
👉God wants is to have peace in mind.
 
2.Hope- Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay marami mang pagsubok at bagyo ang ating nararanasan ngayon balang araw ay malalagpasan din natin ito at mapapalitan ang mga lungkot ng kagalakan na mula sa Diyos.
 
3.Victory- Nais ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating mga laban, napagtagumpayan na ni Hesus ang mundong ito at tayong mga anak Niya ay magtatagumpay rin sa pamamagitan ni HESUS.
 

 

 

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!