Luke 19:1-10
[1]And Jesus entered and passed through Jericho.

[2]And, behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich.

[3]And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.
[4]And he ran before, and climbed up into a sycamore tree to see him: for he was to pass that way.
[5]And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down; for to day I must abide at thy house.
[6]And he made haste, and came down, and received him joyfully.
[7]And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be guest with a man that is a sinner.
[8]And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold.
[9]And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham.
[10]For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
 
 
*The encounter of Zacchaeo with JESUS
-Zacchaeo means pure
Zacchaeo was a tax collector.
Kilala ang mga tax collector na mandurugas,mapanlamang at makasalanan noong unang panahon, ngunit makikita natin sa kwentong ito kung paano nabago ang buhay ni Zacchaeo nang makilala niya ang Panginoon.
👉Obstacle in Zacchaeo’s life
 
 
I. WALL- speaks about pride
Minsan ang tao hindi nakikita ang Diyos dahil sa pride hindi natin makikita at mararanasan ang pagbabago ng buhay natin hanggat may kinikimkim tayong pride sa puso, kaya mga kapatid bitawan at pakawalan natin ang pride sa ating puso upang maranasan natin ang pagbabago na nagmumula sa ating PANGINOON.
 
 
II. SHORT- Speaks about Short Comings (v.3c)
Madalas ito ang problema sa atin maging sa mga mananampalataya hindi natin naiiwasan ang magkulang sa ating Panginoon lalo na pag dating sa ating paglilingkod, minsan wala tayong oras,walang panahon, walang lakas at walang gana. Pero pansin niyo ba na yung mga taong madaming pagkukulang sa ating PANGINOON madalas sila pa ang demanding sa Diyos? Kqpatid kung nais mong maranasan ang kasapatan at nag uumapaw na pagpapala ng Diyos marapat din na ibigay mo ang the best para Sakanya 😊
 
 
III. CROWD-Speaks about Problems and Trials (v.3b)
Sa buhay ng tao madaming dumadating na pagsubok at problema, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan sa buhay at iba iba rin tayo ng pamamaraan kung paano nilulutas ang mga ito. Ang iba ay humuhingi ng tulong at saklolo sa Diyos ang iba naman ay sinisisi ang Diyos.
Ngunit kapatid kung nais mong maging mabuti ang iyong buhay naway mas piliin mong lumapit at magpasaklolo sa Diyos naniniwala ako na kayang kaya ka Niyang tulungan at iangat mula sa pagkakalugmok sa problema at pagsubok sa buhay.
 
 
IV.TAX COLLECTOR-Speaks about PAST LIFE.
Karamihan sa paniniwala ng mga tao noong unang panahon na ang isang tax collector ay makasalanan at isa ito sa mga dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon o lakas ng loob n. lumapit sa Diyos sapagkat iniisip niya ang kanyang nakaraan at mga kasalanan, ngunit nais kong sabihin at ipaalala sa iyo ngayon na hindi tumitingin. ang Diyos sa kung ano ka kahapon ang mahalaga ay ang ngayon at kung buong puso natin Siyang lalapitan at tatanggapin, bibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal sa lahat. Talikuran natin ang anumang gumapos saatin kahapon at piliin ang magandang kinabukasan na inihanda sa atin ng PANGINOON.
 
 
👉JESUS came to find the lost.

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!