Psalms 103:3-5
[3]Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
[4]Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
[5]Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.
*The love of Jesus is unconditional and genuine
-What His love can do?
I. His love Pardons (v.3a)
Ang pag ibig ng Diyos ay kayang magpatawad sa ating mga kasalanan at pagkukulang.
Mahal tayo ng Diyos kahit sa panahong hindi na tayo kamahal mahal sapagkat ito ang katangian ng ating PANGINOON.
II. His love Protects (v.3b) dahil sa dakilang  pag ibig ng Diyos tayo ay kanyang iniingatan sa lahat ng gawain ng kaaway at anumang kasaman sa mundong ito.
III. His love paids  (v.4a)
He paids for our sins
Ang Pag ibig ng Diyos ang nagpalaya sa atin mula sa walang hanggang paghihirap at kamatayan, binigyan tayo ng pagkakataon upang makamtan ang buhay na walang hanggang kaya kapatid wag mong sayangin ang pagkakataon at panahon. Ilapit mo ang buhay mo sa Diyos at tanggapin mo ang Pag ibig na kaya Nyang ibigay sa iyo. 😇

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!