Philippians 3:12-14
 
[12]Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.
[13]Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,
[14]I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
 
👉 Spiritual maturity is achieved through becoming more like Jesus Christ. After salvation, every Christian begins the process of Spiritual growth, with the intent to become spiritual mature.
 
*The key of maturity is CONSISTENCY, perseverance in doing those things we know will bring us closer to God.
To Do List:
 
I. Bible Reading– kung nais nating lumago at lumaki ang ating pananampalataya at mas lalong mapalapit sa ating Diyos, dapat nating pagbulay bulayan ang Kanyang mga salita.
 
II. Prayer– ang pananalangin natin sa araw araw ang syang paraan upang masabi nating ang ating mga mithiin sa buhay sa ating Panginoon sa pamamagitan nito tayo ay mas lumalago at naipapalapit natin ng lubusan ang ating mga loob sa ating Diyos
 
III. Fellowship– ang pagkakaroon ng fellowship o sama-samang pagsamba sa ating Diyos ay nagpapatibay ng ating samahan bilang magkakapatid kay Kristo at sa pamamagitan niti tayo ay sama samang lumalago sa pananampalataya.
👉Tayo ay lalago sa tulong ng Banal na Spirito kung ating gagawin ang mga bagay na kaaya aya sa harapan ng ating Diyos. Magkaroon nawa tayong lahat ng magandang paglago sa ating pananampalataya 😇
 

 

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!