2 Peter 1:5-8
[5]And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
[6]And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;
[7]And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
[8]For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

I. EAT- (Reading the Word)
John 6:33
For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.
-Kung sa ating physical na katawan ay kailangan nating kumain ng pagkain upang tayo’y lumaki at lumago ganoon din sa ating Spiritual, kailangan din natin kumain o pakain ito ng mg Salita ng Diyos upang lumago.

II. BREATHE-(Pray)
1 Thessalonians 5:17
Pray without ceasing.
-Prayer is a vital breath of a Christian, we must pray without ceasing so we grow in the Spirit.

III. EXERCISE (Apply)                                                                                                                                                                                 Matthew 21:28
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
-Ano amn ang ating nababasa sa Salita ng Diyos,ano man ang ating naririnig at napapanood na mabuti ay kailangan nating gawin sa araw araw ng ating buhay upang ipakita sa Diyos ang ating willingness sa paglago at upang maipakita Sakanya na tayo ay karapat dapat sa pagpapala Niya. Mahalin natin ang mga bagay na makakatulong sa ting Spiritual na buhay at iwasan ang mga bagay na hindi makakabuti sa atin at makakasira sa ating relasyon sa Diyo

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!