2 Corinthians 4:16-18
[16]For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
[17]For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
[18]While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
ūüĎČkapag sinabi natin na we are living by faith ano yung mga bagay na dapat magkaroon tayo bilang mga Kristyano?
 
I. PERSEVERANCE 
2 Corinthians 4:16
[16]For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
*ang pagtitiyaga sa isang bagay ang magdadala saatin sa tagumpay ng buhay kung wala tayong pagtitiis sa buhay wala tayong mararating at lagi lang tayong malulugmok sa isang bagay. Kaya kailangan nating magkaroon ng pag tiis at pagtityaga upang tayo ay maging matagumpay at mamuhay sa pananampalataya sa Diyos.
 
II. PREPARATION 
2 Corinthians 4:17
[17]For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
* preparation for our afflictions in life. Kailangan nating itatak sa isip natin na anumang oras o panahon ay maari tayong magkaroon ng pagsubok na dapat pagdaan, kaya dapat tayong maging handa upang sa pagkakataon na dumating ang problema tayo ay makakalaban at makakatayo ng matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos.
-Tandaan: ang pagsusubok dumadaan lang yan at hindi mananatili habang buhay kaya dapat mo itong lagpasan, mapalad ang mga taong dumaranas ng pagsubok sapagkat kapag napagtagumpayan na ito ay makakamtan ang buhay na walang hanggan.
 
III. PERPETUAL- Continuous seeking and serving the LORD
2 Corinthians 4:18
[18]While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
*Walang hanggang ang awa,pag ibig at presensya ng Diyos yun ang kailangan nating isapuso at isapamuhay bilang kanyang mga anak, maraming bagay ang hindi magandang madadanas natin sa mundong ito sapagkat tayo ay nabubuhay sa lugar o sa mundong makasalanan ngunit sa katapusan ng lahat ng ito, ang mga anak ng Diyos na mananatili hanggang wakas ay makakaranas ng buhay na walang hanggan at buhay na puno ng ligaya at saya kapiling ang ating Diyos na may likha sa ating lahat.
 

 


This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!