1 Thessalonians 5:18
In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
 
-Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa araw na ito naniniwala ako na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos at Siya’y patuloy na kumikilos sa ating buhay.
 
Tayo ay maging mapagpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng panahon sapagkat Siya ay mabuti,may mga pagkakataon man na tayo ay nahihirapan at nasasaktan hindi ibig sabihin nito na pinabayan na tayo at iniwan ng Diyos kundi may mga pagkakataon na gusto ng Diyos na tayo ay lalong tumibay pa sa ating mga pananampalataya kaya huhubugin Niya ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng iba’t ibang bagay may mga magaganda at may mga hindi rin naman kagandahang pangyayari sa buhay ngunit ang kagandahan ng lahat ng ito ay ang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sapagkat sa dulo nito ay may kalakip na pagpapala.
 
Kaya’t ano man ang ating sitwasyon sa mga oras na ito nawa ay magawa parin natin ang magpasalamat at magpuri sa ating PANGINOON sapagkat Siya ay mabuti 😇
 

 

 

This Website Is Made Possible By Your Prayers And Generous Financial Support

 

                                                                          

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Share This

Share this post with your friends!